nedeľa 6. novembra 2011

Ekonomika pre ťažké časy

Jeden televízny komentátor nedávno vtipne poznamenal: "Čo sa týka ekonomiky, ak by neboli zlé správy, neboli by vôbec žiadne správy!" Zažívame podobné udalosti ako počas Veľkej finančnej krízy - bankové krachy, finančné injekcie na oživenie ekonomiky, nezamestnanosť a pod.. Na tvárach ľudí vidieť strach, ktorý sa dá vnímať aj v ich slovách. Strach nás núti reagovať emocionálne, často robiť nesprávne veci. Nepodľahnime prevládajúcim obavám, ktoré nás obklopujú v našej stále viac bezbožnej kultúre.

Doktor Jay Adams rozpráva príbeh muža, ktorý sa rozhodol vzdať sa starostí. Keď si jeho priateľ všimol ako uvoľnene pôsobí, spýtal sa ho, ako porazil starosti. A muž odpovedal: "Je to jednoduché. Najal som si chlapíka, aby sa starostil za mňa." Keď sa ho opýtal, koľko ho stojí, odpovedal: "10 000 Libier (asi 11 550 €) mesačne." "A odkiaľ tie peniaze zoženieš?", spýtal sa jeho ustarostený kamarát. On pokojne odvetil: "To je jeho starosť, nie moja!"

Aby si prosperoval v ťažkých časoch:
1. Odolaj hrabivosti. Zdieľanie vecí, nie ich vlastnenie, prináša trvalé uspokojenie a radosť.
2. Nepreberaj zodpovednosť za cudzie dlhy. Nepatri k tým, čo sa zaručujú za dlhy. Pomôž núdznemu iným spôsobom - dávaním, požičiavaním bez nároku na vrátenie, múdrou radou.
3. Pracuj usilovne. "Kto pracuje lenivou rukou, chudobnie, naproti tomu ruka pracovitých obohacuje." (Prís 10,4)

Vo svete, v ktorom sa uplatňuje zásada: "Zober si, čo môžeš a môžeš všetko, čo je na dosah", si neustále ohrozený chamtivosťou, manipuláciou a strachom. Sú to hrozby pre neveriacich, nie pre občanov kráľovstva. Občania kráľovstva vedia, že oni, nie ekonomika, určujú mieru svojej úrody - a to mierou semena, ktoré zasievajú.