nedeľa 16. októbra 2011

Statočnosť a odvaha

Je ľahké byť statočný, keď si silný. Je to oveľa ťažšie, keď si slabý. Vtedy najviac potrebuješ odvahu. Generál Omar Bradley poznamenal: "Statočnosť je schopnosť primerane konať, hoci sa na smrť bojíme." Nesprávne si myslíme, že že učenie je pasívne, že čítame alebo počúvame prednášajúceho. Nie, proces učenia je zhrnutý v 5 krokoch:
  1. Pozorovať
  2. Konať
  3. Hodnotiť
  4. Prispôsobiť
  5. Vrátiť sa k bodu 2

Dr.James Mooneyham píše: "Keď si zaznamenávame, čo zlé nám druhí urobili, dávame najavo, že sme nezrelí." Theodor Roosevelt kedysi povedal: "Najdôležitejšia zložka v recepte je naučiť sa dobre vychádzať s ľudmi. Tí, ktorí neodpúšťajú, sú ľudia, ktorí sa túto pravdu ešte nenaučili a obyčajne sú to neúspešní ľudia. Ak chceš zlepšiť túto oblasť svojho života, pomôže ti toto. Po prvé odpúšťaj, po druhé dobre zmýšľaj o týchto ľuďoch. Je ťažké považovať za nepriateľa človeka, v ktorom vidíš dobro.

Pamätaj, keď niekoho zraníš, dostaneš sa pod jeho úroveň. Keď sa pomstíš, dostaneš sa na jeho úroveň. Keď mu odpustíš, dostaneš sa nad jeho úroveň.