nedeľa 23. októbra 2011

Ľadovce

Titanic dostal päť varovaní o ľadovcoch skôr, než sa potopil. Keď prišla po polnoci šiesta správa: "Dávajte si pozor na ľadovce", operátor odpovedl: "Buďte ticho! Som zaneprázdnený!" O 30 minút neskôr veľká "nepotopiteľná" loď sa začala rýchlo potápať. Čo sa stalo? Zabudli na pravdu o ľadovcoch. To, čo videli nad vodou, nemohlo potopiť veľkú loď. Ale naneštastie väčšia časť ľadovca je pod vodou. Vieš to? ten ľadovec predstavuje tvoj život! 10% nad vodou je tvoja dobrá povesť; 90% pod vodou je tvoj charakter. A tvoju loď potopí to, čo je pod povrchom. Čo je charakter?
sebadisciplína - schopnosť urobiť to, čo je správne, hoci na to nemáš chuť;
základné hodnoty - princípy, podľa ktorých žiješ napriek zlakom okolo teba;
zmysel pre identitu - sabaobraz založený na tom, ktorý hovorí o tom, kým si;
citová istota - schopnosť byť citovo stabilný a súdržný.

Najväčší význam tvojho života nevystihuje to, čo vlastníš, ale to, kým si. "Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo." (Lk 6,44). Čokoľvek sa dnes deje na vonkajšej strane tvojho života, pochádza z toho, čo sa deje vo vnútri.Preto je dobré starať sa o svoje vnútro (svoje srdce), pretož to rozhodne o tom, čo sa uskutoční na povrchu (tvoje správanie).