nedeľa 29. mája 2011

Návšteva troch starčekov múdrosti

Žena vyšla z domu a uvidela tam troch starých mužov s dlhými bielymi fúzami, ktorí sedeli na dvore. Nepoznala ich a takto ich oslovila: „Nespomínam si, že by som Vás poznala, ale musíte byť asi dosť hladní, keď tak na Vás pozerám. Poďte, prosím ďalej, vstúpte do nášho domu a zajedzte si niečo.“ Opýtali sa jej: „Je tu pán domu?“ „Nie, nie je“ odpovedal im žena. „Tak potom nemôžeme vstúpiť“ odvetili starčekovia.

Večer, keď sa manžel vrátil domov, povedala mu žena, čo sa jej prihodilo. Na to jej manžel povedal, aby znovu vyšla von, povedala im, že už prišiel domov a aby ich pozvala do vnútra. Žena tak urobila. Vyšla von a pozvala starčekov do vnútra.
„My nemôžeme vojsť do domu spoločne“ odpovedali jej traja starci.
„Prečo nie?“ spýtala sa nechápavo žena.
Jeden z tých starých mužov jej začal vysvetľovať. Ukázal na jedného zo svojich spoločníkov a povedal: „Jeho meno je ZDRAVIE.“ Ukázal na druhého a predstavil ho, že sa volá ÚSPECH. „A moje meno je LÁSKA“ dodal a predstavil seba. Potom dodal: „Teraz choď, vráť sa domov a prediskutuj s manželom, ktorého z nás chcete doma“. Žena sa vrátila a povedala mužovi, čo počula. Jej manžel mal veľkú radosť a nadšene zvolal: „Aké milé! Vzhľadom na túto situáciu pozveme Zdravie. Nech vstúpi a naplní náš dom zdravím.“ Žena však nesúhlasila a spýtala sa: „Drahý, prečo nepozveme Úspech?“ Svokra, ktorá bývala s nimi v dome a vypočula ich rozhovor, vbehla ku nim do izby so svojim návrhom: „Nebolo by lepšie pozvať Lásku? Náš dom by bol naplnený láskou!“ „Dáme na jej radu“ povedal manžel žene. „Choď von a pozvi Lásku. Bude to náš najlepší hosť!“ Žena vyšla von a spýtala sa tých troch mužov: „Ktorý z Vás je Láska? Poďte, prosím, a buďte našim hosťom.“

Muž zvaný Láska vstal a šiel k domu. Ostatní dvaja vstali tiež a nasledovali ho. Prekvapená žena sa opýtala Zdravia a Úspechu: „Pozvala som len Lásku, prečo idete tiež?“ Na to starčekovia odpovedali spoločne: „Keby ste pozvali Zdravie alebo Úspech, ostatní dvaja by zostali vonku, ale Vy ste pozvali Lásku. A kdekoľvek ide Láska, my ideme s ním. Kdekoľvek je Láska, tam je aj Zdravie a Úspech – Nezabudnite na to!“