nedeľa 15. mája 2011

Hľadajte neobyčajnosť v obyčajných veciach.

Počul som raz historku o tom, ako sa reportér pýtal dvoch robotníkov. Najprv položil otázku prvému: ,, Čo robíte? “ Povedal, že je murár a začal sa sťažovať, že robí ako otrok za nízku mzdu a vlastne mrhá dni tým, že kladie jednu tehlu na druhú.

Potom reportér položil tú istú otázku druhému robotníkovi. Jeho odpoveď bola celkom iná. ,, Som najšťastnejší človek na svete, “ odvetil. ,, Podieľam sa na výstavbe dôležitých a krásnych architektonických diel. Aj mojou zásluhou sa z obyčajných tehál stávajú výnimočné stavby. Obaja mali pravdu.

Každý totiž nachádza v živote len to, čo v ňom chce nájsť. Ak hľadáte nepríjemné, nájdete ich dosť. Ak chcete nájsť na druhých, na svojej práci, na svete a vo všeobecnosti chyby, určite sa vám to podarí. Ale opak je pravdou.

Ak hľadáte v obyčajných veciach nevšednosť, teda čaro, naučíte sa ju nájsť. Ten murár vidí za tehlami krásne katedrály. Otázka znie, či to dokážete i vy. Viete nájsť nevšedný súlad vo svete okolo nás, dokonalosť v činnosti vesmíru, výnimočnú krásu prírody, neuveriteľný zázrak ľudského života?

Podľa mňa je to všetko záležitosť vôle. Je to naozaj veľa, za čo môžeme byť vďační, čo môžeme s úctou obdivovať. Život je vzácny a výnimočný. Venujme mu trošku pozornosti a uvidíte, že tie najobyčajnejšie veci získajú iný význam.