nedeľa 3. júla 2011

Nepoznáme celý príbeh

Pred dávnou dobou žil v jednej indiánskej vesničke starý muž. Mal neobyčajne krásneho koňa. Všetci ľudia vo vesničke po celej zemi o tom koni počuli. Bolo to nádherné zviera.
Veľký náčelník to všetko počul a poslal svojho sluhu, aby sa muža opýtal, či ho od neho môže kúpiť. Vojnový posol utekal k starému mužovi. Keď sa jeho mokasíny dotkli zeme povedal: "Starý muž, som tu menom veľkého náčelníka. Posiela svoj pozdrav a pýta sa, či si môže kúpiť tvojho koňa.
Starý muž bol človek kľudný, dôstojný a choval sa s kľudnou rozvahou. Nakoniec povedal: "Odovzdajte prosím moje poďakovanie veľkému náčelníkovi za jeho láskavú ponuku. Ten kôň je však mojim priateľom.Sme spoločníci. Poznám jeho dušu a viem, že on pozná tu moju. Nemôžem predať svojho priateľa.
Posol odišiel preč.

Za dva týždne na to, kôň starého muža zmizol. Keď vesničania počuli, že kôň sa stratil, všetci sa zhromaždili okolo starého muža.
"Starý muž, to je ale veľká smola. Mohol si svojho koňa predať veľkému náčelníkovi. Teraz nemáš ani koňa, ani peniaze To je ale veľká SMOLA".
Starý muž sa na každého vesničana pozrel svojimi miernymi očami, láskavými očami a povedal, "Nie je to smola. Nie je to šťastie. Nepoznáme celý príbeh.

O mesiac neskôr sa kôň starému muža vrátil a za ním nasledovali dvadsať ďalších nádherných koní. Každý z nich bol bujný a prekypoval vitalitou. Vesničania bežali ku starému mužovi.
"Starý muži, mal si Ty pravdu! Nebola to smola., že tvoj kôň utiekol. Bolo to pre teba naneštastie. Teraz nielenže máš svojho koňa späť, ale máš i dvadsať ďalších nádherných koní.. To je šťastie."
Starý muž pomaly zavrtel hlavou a s hlbokým súcitom povedal:" Nie je to dobré. Nie je to zlé. Nepoznáme celý príbeh. Povedzme len, že sa ten kôň vrátil." ľudia odchádzali a krútili hlavou. Vedeli, že je to veľké šťastie mať toľko krásnych koní.

Starý muž mal jediného syna, ktorý začal kone drezírovať. Syn každý deň skoro ráno vstával a pokračoval vo svojej práci. Jedného rána sa starý muž prišiel na svojho syna pozrieť. Syn sa vyšvihol na neosedlaného koňa. Kôň sa divoko postavil a otočil sa doprava, potom doľava. Zrazu jediným mocným kopnutím zadných nôh vyhodil syna vysoko do vzduchu. Syn starého muža dopadol na zem a ležal v prachu. Mal zlomené obidve nohy.
Všetci vesničania sa zbehli s veľkým plačom a lamentovaním. "To je ale nešťastie! Máš pravdu starý muži. To, že sa k tebe vrátil tvoj kôň, bola veľká smola. Teraz má tvoj jediný syn zlomené obe nohy a je z neho mrzák. Kto sa teraz postará o teba, až budeš starý? JE TO VEĽKÁ SMOLA!
Starý muž sa vzpriamil a vážny, hlasom povedal:"Nie je to smola. Nie je to šťastie. Povedzme len, že si môj syn zlomil nohy Nepoznáme celý príbeh." Vesničania odchádzali a krútili hlavami. Vedeli, že pre starého muža je to veľká smola.

Za nedlho vypukla v zemi vojna a veľký náčelník povolal všetkých mladých mužov z vesničky do boja. Bola to krutá vojna a vesničania vedeli, že už nikdy svojich synov neuvidia. Ešte jeden krát sa zhromaždili okolo starého muža. "Starý muž, máš pravdu. Nie je to pre teba smola, že si tvoj syn polámal nohy, pretože i keď je teraz z neho mrzák, stále máš svojho syna. My už nikdy svojich synov neuvidíme. Bolo to pre teba šťastie.."
A starý muž znovu povedal: "Nie je to šťastie. Nie je to smola. Nepoznáme celý príbeh."

Snažme sa dostať za rozlišovanie na dobré a zlé. Neposudzujme. Uvedomme si, že kým sme boli a čo sme zažili v minulosti, nie je dobré a nie je to zlé. Možno nepoznáme celý príbeh. Všetko, čo ste zažili a všetko čo vám urobili iní i to, čo ste urobili vy im bolo nesmierne dôležité pre Váš vývoj. I tie klamstvá, ktoré ste vyslovili, alebo i tie prípady, kedy ste sa chovali kruto, alebo nespravodlivo, bolo dôležité. Dokonca i veci, za ktoré sa hanbíte, vám pomohli stať sa tým, kým ste. Všetky naše skúsenosti nám pomáhajú byť súcitnými, milujúcimi a celými osobnosťami do tej miery, do akej ste schopní si odpustiť a prijať sa taký, aký ste.