nedeľa 24. apríla 2011

Keď som sa začal mať rád

Keď som sa skutočne začal mať rád, prišiel som na to, že emocionálna bolesť a utrpenie sú pre mňa len varovaním, aby som nežil proti svojej pravde. Dnes viem, že sa to nazýva BYŤ AUTENTICKÝ.

Keď som sa skutočne začal mať rád, uvedomil som si, ako veľmi niekoho zahanbuje, keď mu vnucujem svoje priania, hoci som vedel, že ešte nedozrel ani čas, ani ten človek nebol pripravený, i keď som tým človekom bol ja sám, dnes viem, že sa to nazýva SEBAÚCTA.

Keď som sa skutočne začal mať rád, prestal som túžiť po inom živote a bol som schopný vidieť, že všetko okolo mňa je výzvou na další rast. Dnes viem, že sa to nazýva ZRELOSŤ.

Keď som sa skutočne začal mať rád, pochopil som, že som vždy a pri každej príležitosti v pravom čase na pravom mieste, a všetko, čo sa odohráva okolo mňa, je správne. Odvtedy som mohol byť pokojný. Dnes viem, že sa to nazýva SEBAÚCTA.

Keď som sa skutočne začal mať rád, prestal som sa oberať o svoj voľný čas a prestal som vymýšľať veľkolepé projekty do budúcnosti. Dnes robím len to, čo mi prináša zábavu a radosť, to, čo mám rád a čo teší moje srdce, mojím vlastným spôsobom aj tempom. Dnes viem, že sa to nazýva ÚPRIMNOSŤ.

Keď som sa skutočne začal mať rád, oslobodil som sa od všetkého, čo pre mňa nebolo zdravé. Od jedla, ľudí, vecí, situácií a od všetkého, čo ma ustavične ťahalo dole, preč od seba samého. Na začiatku som to nazýval "zdravým egoizmom". Ale dnes viem, že je to SEBALÁSKA.

Keď som sa skutočne začal mať rád, prestal som chcieť mať stále pravdu. Potom som sa menej mýlil. Dnes viem, že sa to nazýva JEDNODUCHO - BYŤ

Keď som sa skutočne začal mať rád, zdráhal som sa žiť naďalej v minulosti a starať sa o svoju budúcnosť. Teraz žijem viac v tomto okamihu, v ktorom sa VŠETKO odohráva. Tak teraz žijem každý deň a nazývam to DOKONALOSŤ.

Keď som sa skutočne začal mať rád, prišiel som na to, že ma moje myslenie môže priviesť do choroby a do chudoby. Keď som sa však dožadoval svojej sily srdca, môj rozum dostal dôležitého partnera. Toto spojenie nazývam MÚDROSŤ SRDCA.

Nemusíme sa viac báť rozporov, konfliktov a problémov so sebou samými a s inými, pretože aj hviezdy niekedy na seba narazia, a vtedy vznikajú nové svety. Dnes viem, že TO JE ŽIVOT.