sobota 10. júla 2010

Človek žne, čo zasadil

Po udalostiach z 11. septembra sa Anna Grahamová dcéra evanjelizátora Billyho Grahama zúčastnila rozhovoru v programe "EARLY SHOW" a moderátorka Jane Claysonová sa jej spýtala: "Ako mohol Boh niečo také dopusti?" Anna Grahamová jej dala veľmi hlbokú a múdru odpoveď. Povedala:
"Verím, že Boh je hlboko zarmútený nad tým čo sa stalo, tak, ako aj my, ale roky sme Bohu hovorili, aby odišiel z našich škôl, z našej vlády a z nášho života. Ako môžeme očakávať, že nás Boh požehná a ochráni, keď ho žiadame, aby nás nechal na pokoji?"

Pozrime sa teda na to.
- Myslím, že sa to začalo, keď Madeline Oharová (bola zavraždená, jej telo sa našlo nedávno) sa sťažovala, že nechce v školách žiadne náboženstvo a my sme povedali OK.

- Potom niekto povedal, že by bolo lepšie keby sa Biblia v školách nečítala... Biblia, ktorá hovorí nezabiješ, nepokradneš a miluj svojho blížneho, ako seba samého. A my sme povedali OK.

- Potom Dr. Benjamin Spock začal tvrdiť, že by sme nemali svoje deti trestať, keď sa zle správajú, lebo by sme tak mohli zraniť ich mladé osobnosti a narušiť ich sebaúctu (syn Dr. Spocka spáchal samovraždu) a my sme súhlasili: "Odborník určite vie čo hovorí." Tak sme znovu povedali OK.

- Potom niekto povedal učiteľom a riaditeľom, aby nevychovávali naše deti, keď sa správajú zle. A riaditelia povedali, aby žiadny člen učiteľského zboru netrestal študentov, keď sa neprístojne správajú, lebo nechcú stratiť dobré meno, aby ich zažalovali. (Medzi výchovou a mlátením, fackaním, ponižovaním a kopaním je však veľký rozdiel.) A my sme povedali OK.

- Potom niekto povedal dovoľme naším dcéram, aby nezáväzne sexuálne žili a aby išli na potrat keď chcú a nemusia o tom povedať dokonca ani svojím rodičom. A my sme povedali OK.

- Potom nejaký múdry člen školskej rady povedal, že chlapci zostanú chlapcami a aj tak si budú robiť čo chcú, takže dajme svojím synom toľko kondómov koľko si len zažiadajú, aby si užili toľko zábavy koľko len chcú. Nemusím pritom hovoriť rodičom, že ich dostali v škole. A my sme povedali OK.

- Potom niekto z vyšších štátnych úradníkov povedal, že nezáleží na tom čo robíme v súkromí vrátane prezidenta, ak máme prácu a naša ekonomika je v poriadku. Potom niekto povedal: "Vydávajme časopisy s obrázkami nahých žien a nazvime to dobrým realistickým ocenením krásy ženského tela." A my sme povedali OK.

- Potom niekto posunul toto ocenenie ešte o krok ďalej publikoval obrázky nahých detí. Ďalší krok urobil keď ich sprístupnil na internete. My sme povedali OK a odvolali sa predsa na slobodu prejavu.

- Potom prišiel zábavný priemysel s tým, aby sme urobili televízne programy a natočili filmy, ktoré propagujú neúctu k ženám, rúhanie nezákonný sex. Povedali: "Nahrávajme hudbu, ktorá povzbudzuje ľudí znásilňovaniu, drogám, vraždám, samovraždám a k uctievaniu satanských symbolov." A my sme povedali: "Veď je to len zábava nemá to žiadne negatívne vplyvy, aj tak to nikto neberie vážne, tak poďme na to."

Teraz sa pýtame sami seba prečo naše deti nemajú svedomie, prečo nerozoznávajú dobré od zlého a prečo pre nich nie je problémom zabiť cudzincov, svojich spolužiakov a samých seba. Keby sme o tom dlhšie popremýšľali a pozreli sa hlbšie, možno by sme našli odpoveď. Myslím, že to má veľa do činenia s tým, že "ČLOVEK ŽNE, ČO ZASADIL."